Afdeling 3 Øgaden: Helhedsplan

I afdeling 3 i Ø-gadekvartet i Aalborg gennemfører vi en omfattende helhedsplan, hvor vi blandt andet gør 187 ud af 704 boliger til tilgængelighedsboliger. De 187 boliger ligger i Samsøgade, Lyøgade og Bjørnøgade.

Boligerne i Samsøgade er udlejet. Men du har stadig mulighed for at få fingrene i boligerne i Lyøgade og Bjørnøgade. Alle boliger bliver totalrenoveret med elevatoradgang, nyt køkken og nyt badeværelse - skriv dig på ventelisten på Bo i Nord. Boligerne udlejes i takt med færdiggørelsen.

Tiltag i boligerne
Alle boliger, som er omfattet af helhedsplanen, bliver totalrenoveret.
Se alle tiltag i boligerne i afstemningsgrundlaget her.


Hvad er en helhedsplan?
En helhedsplan er en samlet plan for hele renoveringsprojektet – lige fra detaljer om renoveringsarbejdet og materialevalg til husleje, genhusning osv. Denne samlede plan er samtidig det, der danner grundlag for at kunne søge om økonomisk støtte hos Landsbyggefonden.

 

Landsbyggefonden (LBF) er en fond, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Formålet er at fremme de almene byggeriers selvfinansiering.
Læs mere om LBF

Hvorfor en helhedsplan i afdeling 3?
Renoveringsprojektet skal overordnet sikre, at afdelingen følger med tiden og stadig kan danne rammen for det gode bolig-liv i Ø-gaden. 

Efterhånden fremstår mange af boligerne utidssvarende med manglende tilgængelighed, små badeværelser og ensartede lejligheder uden hensyn til menneskers forskellige boligbehov. 

Målet er at skabe et boligudvalg, der netop tilgodeser forskellige behov – særligt i forhold til ældre, gangbesværede og handicappede. Det vil vi blandt andet gøre ved at installere elevatorer i de 19 berørte opgange samt ændre rumfordelingen i boligerne, så der bliver mere åbent, hvilket skaber mere lys og luft i den enkelte bolig.

Udover en gennemgribende renovering i boligerne, er der også planer om fornyelse af fællesområderne i afdelingen.

Bliv opdateret på de seneste nyheder fra Vivabolig, hvor du bl.a. kan følge udviklingen af Vivaboligs mange projekter og blive opdateret på de aktuelle nyheder fra vores forskellige afdelinger.

I Vivabolig har vi over 4500 lejemål fordelt på 30 afdelinger. Størstedelen i Aalborg, men også i Støvring, Skørping, Klarup, Vodskov, Visse, Nøvling, Vadum og Brovst. Vi tilbyder en bred vifte af boliger, herunder familieboliger, ældre- og plejeboliger og ungdomsboliger.

Vi er en almen boligorganisation, der opfører og renoverer alment boligbyggeri i Aalborg og omegn. Vi vil levere service ud over det forventede, og vores ca. 95 medarbejdere arbejder hele tiden på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre for beboere og ansøgere.

Åbenhed

I Vivabolig er der forskellige behov og synspunkter. Gennem åbenhed skaber vi tillidsforhold med ærlighed og tryghed.

Åbenhed

Troværdighed

Vi skaber troværdighed gennem vores handlinger ved, som minimum, at gøre det, vi siger, vi gør.

Troværdighed

Ansvarlighed

Vi tager ansvar for at opnå de bedste løsninger for Vivabolig både som almen boligorganisation og som arbejdsplads.

Ansvarlighed

Respekt

Vi udviser respekt ved at anerkende, at vi er forskellige, og at mennesker befinder sig forskellige steder i livet.

Respekt
Choose language
Zoom