Ophævelse af samliv

Skilsmisse
I tilfælde af separation eller skilsmisse skal I som beboere selv aftale, hvem af jer, der skal blive boende. Dette gælder uanset, om det kun er den ene af jer, som står på lejekontrakten.
 
Hvis din ægtefælle fraflytter boligen, har du selv ret til at blive boende.
 
Fortrin ved skilsmisse
Vilkårene for fortrin ved skilsmisse er klart defineret i loven:
Der er fortrin i op til et år forudsat, at den boligsøgendes børn under 18 år fortsat bor hos den anden af forældrene i en af boligorganisationens afdelinger i kommunen.
 
For boligsøgning ved fortrin ved skilsmisse, skal du være ansøger på www.boinord.dk. Vivabolig skal give dig fortrin ved skilsmisse.
 
I parforhold uden børn er der ikke mulighed for at få fortrinsret til at overtage en anden bolig i boligorganisationen.
 
Dødsfald
Hvis din ægtefælle dør, har du ret til at blive boende i lejemålet, uanset om du står på lejekontrakten.
 
Hvis din partner står alene på lejekontrakten og din partner dør, har du ret til at blive boende, hvis du i en periode på mindst 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet har haft fælles husstand med partneren.
 
Den ene skal på plejehjem
Hvis din ægtefælle flytter på plejehjem, i ældrebolig eller i beskyttet bolig, har du ret til at blive boende i jeres bolig.
 
Hvis din partner står alene på lejekontrakten og din partner skal på plejehjem, har du ret til at blive boende, hvis du i en periode på mindst 2 år umiddelbart forud for flytningen har haft fælles husstand med partneren.
 
Kan min ugifte samlevende kræve at fortsætte lejemålet, hvis vores samliv ophører?
Hvis I har haft fælles husstand i mindst 2 år umiddelbart forud for samlivsophøret, kan I aftale, hvem der skal have ret til at blive boende i boligen, uanset hvem af jer, der står på lejekontrakten.
 
Vivabolig skal orienteres og I skal udfylde og underskrive en ”Fortsættelse-af-lejemål”-blanket.
 
Hvis I ikke kan blive enige om en aftale, kan der i særlige tilfælde, når der er mindreårige børn, blive tale om en afgørelse ved dom om, hvem der skal blive boende.

Bliv opdateret på de seneste nyheder fra Vivabolig, hvor du bl.a. kan følge udviklingen af Vivaboligs mange projekter og blive opdateret på de aktuelle nyheder fra vores forskellige afdelinger.

I Vivabolig har vi over 4500 lejemål fordelt på 30 afdelinger. Størstedelen i Aalborg, men også i Støvring, Skørping, Klarup, Vodskov, Visse, Nøvling, Vadum og Brovst. Vi tilbyder en bred vifte af boliger, herunder familieboliger, ældre- og plejeboliger og ungdomsboliger.

Vi er en almen boligorganisation, der opfører og renoverer alment boligbyggeri i Aalborg og omegn. Vi vil levere service ud over det forventede, og vores ca. 95 medarbejdere arbejder hele tiden på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre for beboere og ansøgere.

Åbenhed

I Vivabolig er der forskellige behov og synspunkter. Gennem åbenhed skaber vi tillidsforhold med ærlighed og tryghed.

Åbenhed

Troværdighed

Vi skaber troværdighed gennem vores handlinger ved, som minimum, at gøre det, vi siger, vi gør.

Troværdighed

Ansvarlighed

Vi tager ansvar for at opnå de bedste løsninger for Vivabolig både som almen boligorganisation og som arbejdsplads.

Ansvarlighed

Respekt

Vi udviser respekt ved at anerkende, at vi er forskellige, og at mennesker befinder sig forskellige steder i livet.

Respekt
Choose language
Zoom