Boliggaranti

Boliggaranti

 

Vivabolig tilbyder boliggaranti til beboere, der fraflytter deres bolig.

Hvis du ønsker boliggaranti, skal du oprette den i forbindelse med din fraflytning indenfor opsigelsesperioden. Du kan kun oprette én garanti pr. fraflytning.

Hvordan fungerer garantien?

Fortryder du en fraflytning inden for en treårig periode, kan du benytte dig af en boliggaranti. Det betyder, at du vil have fortrinsret på ventelisten til Vivaboligs boliger i en periode på 3 år. Du må dog ikke have gæld til Vivabolig.

Hvis du tager beviset i brug, giver det dig ret til 3 boligtilbud, der svarer til den bolig, du er fraflyttet - Det betyder, at du vil få tilbudt den første ledige bolig i afdelingen og med nogenlunde samme antal kvadratmeter (+/- 10 m2). Vi tager ikke hensyn til etage, indvendige trapper og husdyrstilladelser.

Hvis vi ikke kan tilbyde en bolig i samme afdeling inden for rimelig tid, kan vi tilbyde dig en anden bolig i organisationen i henhold til ”Bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger m.v.” §6.

Hvad koster det?

For at udstede boliggarantien, opkræver vi et gebyr på 1.000 kr.
Beløbet inkluderer 3 års ventelistegebyr på www.boinord.dk.

Hvis du efter 3 år ikke har gjort brug af garantien, vil opskrivningen blive overført til den almindelige venteliste, med de 3 års anciennitet garantiperioden har givet. Hvis du fortsat ønsker at stå på ventelisten efter din normale anciennitet, betaler du herefter et ventelistegebyr hvert år på 200 kr.

Boliggarantien er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Bliv opdateret på de seneste nyheder fra Vivabolig, hvor du bl.a. kan følge udviklingen af Vivaboligs mange projekter og blive opdateret på de aktuelle nyheder fra vores forskellige afdelinger.

I Vivabolig har vi over 4500 lejemål fordelt på 30 afdelinger. Størstedelen i Aalborg, men også i Støvring, Skørping, Klarup, Vodskov, Visse, Nøvling, Vadum og Brovst. Vi tilbyder en bred vifte af boliger, herunder familieboliger, ældre- og plejeboliger og ungdomsboliger.

Vi er en almen boligorganisation, der opfører og renoverer alment boligbyggeri i Aalborg og omegn. Vi vil levere service ud over det forventede, og vores ca. 95 medarbejdere arbejder hele tiden på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre for beboere og ansøgere.

Åbenhed

I Vivabolig er der forskellige behov og synspunkter. Gennem åbenhed skaber vi tillidsforhold med ærlighed og tryghed.

Åbenhed

Troværdighed

Vi skaber troværdighed gennem vores handlinger ved, som minimum, at gøre det, vi siger, vi gør.

Troværdighed

Ansvarlighed

Vi tager ansvar for at opnå de bedste løsninger for Vivabolig både som almen boligorganisation og som arbejdsplads.

Ansvarlighed

Respekt

Vi udviser respekt ved at anerkende, at vi er forskellige, og at mennesker befinder sig forskellige steder i livet.

Respekt
Choose language
Zoom