Organisationen


Vivabolig er en almen boligorganisation, der er demokratisk opbygget med beboerflertal i alle styrende organer.

Vivabolig består i dag af:

  • Afdelingsbestyrelser 

  • ​23 boligafdelinger 

  • Repræsentantskab 

  • Organisationsbestyrelse 

  • Direktør

  • Ansatte

Boligafdelinger:

Hver boligafdeling i Vivabolig er en selvstændig økonomisk enhed, hvor alle beboere i afdelingen har mulighed for at få indsigt i, hvad deres husleje bruges til. Til beboermøder er det beboerne, der vedtager planer om vedligeholdelse, fornyelse og forbedringer i den enkelte afdeling. Beboerne fastlægger også regler om fællesområder, vaskerier, legepladser, grønne områder og mange andre ting i hverdagslivet i boligafdelingen.

I hver afdeling holdes mindst ét afdelingsmøde om året, hvor beboerne bl.a. behandler og vedtager budget og husorden samt vælger en afdelingsbestyrelse. Afdelingsmøderne er beboernes mulighed for at kunne være med til at træffe vigtige beslutninger om den afdeling, de bor i. Læs mere om afdelingsmøder i vores vedtægter, kapitel 4.

Afdelingsbestyrelser:

Som beboer kan du til afdelingsmødet stille op til valg til afdelingsbestyrelsen og blive bindeleddet mellem beboerne, administrationen og organisationsbestyrelsen. Det er afdelingsbestyrelsen, der bl.a. forelægger driftsbudget, samt iværksætter aktiviteter og arbejder for den enkelte afdeling. Som medlem af afdelingsbestyrelsen, kan du derfor være med til at udvikle din afdeling og gøre den endnu bedre for jer som beboere. Læs mere om afdelingernes ledelse i vores vedtægter, kapitel 4.

Repræsentantskabet:

Repræsentantskabet er Vivaboligs øverste myndighed. Repræsentantskabet består af organisationens bestyrelse og en repræsentant for hver påbegyndt 100 boliger for hver afdeling. Repræsentantskabet varetager organisationens overordnede anliggender som f.eks. beslutning om byggepolitik, køb eller salg af ejendomme, godkendelse af årsregnskab osv. På det årlige møde vælger repræsentantskabet også en organisationsbestyrelse.

Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen om beslutning af et eller flere af deres anliggender til organisationsbestyrelsen og omvendt. Læs mere om Repræsentantskabet i vores vedtægter, kapitel 4.

Organisationsbestyrelsen:

Vivaboligs organisationsbestyrelse består af ni medlemmer inklusiv formanden. Repræsentantskabet vælger otte medlemmer til bestyrelsen, hvortil ét medlem udpeges af Vivaboligs medarbejdere. Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for boligorganisationen og dens afdelinger. Det betyder, at ansvaret for driften, udlejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig administration hører under organisationsbestyrelsen. Læs mere om organisationsbestyrelsen i vores vedtægter, kapitel 4.

Direktør:

I Vivabolig har organisationsbestyrelsen valgt en direktør, der står for den daglige ledelse i boligorganisationen og den øvrige ansættelse af organisationens ansatte.

Vivaboligs ansatte:

I Vivabolig har vi i dag omkring 90 ansatte, der varetager forskellige opgaver hele vejen rundt i organisationen - find dem her

Bliv opdateret på de seneste nyheder fra Vivabolig, hvor du bl.a. kan følge udviklingen af Vivaboligs mange projekter og blive opdateret på de aktuelle nyheder fra vores forskellige afdelinger.

I Vivabolig har vi over 4000 lejemål fordelt på 23 afdelinger. Størstedelen i Aalborg, men også i Vodskov, Visse, Nøvling, Vadum og Brovst. Vi tilbyder en bred vifte af boliger, herunder familieboliger, ældre- og plejeboliger og ungdomsboliger.

Vi er en almen boligorganisation, der opfører og renoverer alment boligbyggeri i Aalborg og omegn. Vi vil levere service ud over det forventede, og vores ca. 90 medarbejdere arbejder hele tiden på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre for beboere og ansøgere.

Åbenhed

I Vivabolig er der forskellige behov og synspunkter. Gennem åbenhed skaber vi tillidsforhold med ærlighed og tryghed

Åbenhed

Troværdighed

Vi skaber troværdighed gennem vores handlinger ved, som minimum, at gøre det, vi siger, vi gør.

Troværdighed

Ansvarlighed

Vi tager ansvar for at opnå de bedste løsninger for Vivabolig
både som almen boligorganisation og som arbejdsplads

Ansvarlighed

Respekt

Vi udviser respekt ved at anerkende, at vi er forskellige, og at mennesker befinder sig forskellige steder i livet.

Respekt
Choose language