Jeg fraflytter

Hvis du ønsker at opsige din bolig i Vivabolig, skal dette gøres skriftligt.
Du kan finde opsigelsesblanketten her, men du er også velkommen til at kommeind på kontoret iKayerødsgade 43.

Du skal udfylde og underskrive blanketten, der først er gældende, når vi har modtaget den på Vivaboligs kontor. Efterfølgende vil du modtage et synsbrev med en dato for syn af boligen.

Du kan opsige din bolig til den 1. eller den 15. i en måned. Det er vigtigt, at du på blanketten udfylder fraflytningsdatoen. Vi gør opmærksom på, at boligen skal være tømt og rengjort pr. denne dato. Så snart vi har modtaget din opsigelse, sender vi boligen i tilbud til genudlejning - dog tidligst 14 dage efter fraflytning, som ligger indenfor din opsigelsesperiode, i henhold til din lejekontrakt. Vi gør dig opmærksom på, at du har pligt til at fremvise boligen til tilbudte ansøgere.

Aftaler du med den nye lejer, at denne skal overtage eks. dit køleskab, dine tæpper eller andet inventar, skal I begge underskrive en ansvarsoverdragelse og aflevere den til teamlederen i forbindelse med fraflytningssynet.

Opsigelsesperioder
- En almindelig familiebolig har en opsigelsesperiode på 3 måneder
- En plejebolig har en opsigelsesperiode på 3 måneder. Ved dødsfald er opsigelsesperioden en måned
- En ældrebolig har 3 måneders opsigelse
- Ungdomsboliger har 6 ugers opsigelse frem til den 1. i en måned
- Ønsker du at opsige din ungdomsbolig, skal opsigelsen ske til Studiebolig AalborgEr du opmærksom på de nye regler, hvor du kan blive boende i din ungdomsbolig efter endt uddannelse? - læs mere her.


Vær opmærksom på, at hvis der er sket ødelæggelse eller beskadigelse i din bolig, mens du har boet der, vil udbedringerne blive sat i stand for din regning. Du bør derfor sætte dig ind i din afdelings vedligeholdelsesreglement for A-ordning, så du inden fraflyttersynet kan udbedre eventuelle fejl og mangler.

Gratis forsyn
Ved fraflytninger tilbyder Vivabolig et gratis forsyn, hvor vi gennemgår flytteproceduren sammen med dig, og du kan få svar på eventuelle spørgsmål om istandsættelse inden det endelige flyttesyn. Det kan i sidste ende spare dig for ubehagelige overraskelserog uforudsete udgifter. Du skal selv bestille et forsyn hos dit ejendomskontor. 

Den endelige flytteafregning vil blive fremsendt ca. 4 uger efter frigørelsesdatoen, som er den dag, hvor du betaler husleje til. Kopi af regninger for istandsættelse vil være vedhæftet.

Aflæsning af forbrug
Vivabolig sørger for aflæsning af el, varme og vand samt indsendelse af aflæsningerne til forsyningsselskaberne.

Du skal med andre ord ikke selv foretage dig noget, idet aflæsningen først skal foretages på den dag, hvor du er frigjort fra lejligheden = frigørelsesdatoen.

Hvis du selv afmelder din el før frigørelsesdatoen, vil det forhindre, at vi kan afslutte din flytteopgørelse. Den kan blive forsinket i op til 8 uger fra frigørelsesdatoen, idet vi bliver nødt til at afvente ny slutfaktura fra el-selskabet, som vi skal påføre flytteopgørelsen.

Håndværkerfradrag kan ikke bruges ved fraflytning
I henhold til nedenstående regler, som er lånt på SKAT’s hjemmeside, er det ikke en mulighed at bruge håndværkerfradraget ved fraflytning, idet nedenstående betingelser skal være opfyldt:

Du kan få håndværkerfradrag uanset, om du har ejet eller lejet din bolig. Der er dog tre betingelser:
- Du skal selv betale for arbejdet
- Du skal have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde)
- Du skal bo i boligen, mens arbejdet blev udført

Bliv opdateret på de seneste nyheder fra Vivabolig, hvor du bl.a. kan følge udviklingen af Vivaboligs mange projekter og blive opdateret på de aktuelle nyheder fra vores forskellige afdelinger.

I Vivabolig har vi over 4500 lejemål fordelt på 30 afdelinger. Størstedelen i Aalborg, men også i Støvring, Skørping, Klarup, Vodskov, Visse, Nøvling, Vadum og Brovst. Vi tilbyder en bred vifte af boliger, herunder familieboliger, ældre- og plejeboliger og ungdomsboliger.

Vi er en almen boligorganisation, der opfører og renoverer alment boligbyggeri i Aalborg og omegn. Vi vil levere service ud over det forventede, og vores ca. 95 medarbejdere arbejder hele tiden på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre for beboere og ansøgere.

Åbenhed

I Vivabolig er der forskellige behov og synspunkter. Gennem åbenhed skaber vi tillidsforhold med ærlighed og tryghed.

Åbenhed

Troværdighed

Vi skaber troværdighed gennem vores handlinger ved, som minimum, at gøre det, vi siger, vi gør.

Troværdighed

Ansvarlighed

Vi tager ansvar for at opnå de bedste løsninger for Vivabolig både som almen boligorganisation og som arbejdsplads.

Ansvarlighed

Respekt

Vi udviser respekt ved at anerkende, at vi er forskellige, og at mennesker befinder sig forskellige steder i livet.

Respekt
Choose language
Zoom