Beboerklager

Vi ønsker, at alle beboere skal kunne bo i tæt naboskab med hinanden og samtidig kunne være sig selv.

Alle klagesager bliver behandlet alvorligt. Uoverensstemmelser kan dog ofte løses gennem dialog mellem de berørte parter. Derfor opfordrer vi til, at du først forsøger at tale med personen, inden du sender en klage.

Sådan sender du en klage
Vi behandler alene skriftlige klager sendt til klager@vivabolig.dk.

Klagen skal indeholde navn og adresse på de involverede parter. Anonyme klager bliver ikke behandlet

Modtager vi en mundtlig klage, vil du blive orienteret om, at vi skal have klagen på skrift af hensyn til eventuel retsforfølgelse. I nogle tilfælde kan beboerrådgiverne dog være opsøgende på baggrund af personlige henvendelser.

Hvis du har svært ved at skrive en skriftlig klage, kan beboerrådgiverne hjælpe dig.

En klage skal altid være konkret.

En klage må ikke indeholde følgende oplysninger:

  • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
  • Kønsidentitet, seksuelle præferencer eller tilbøjeligheder, feticher og lign.
  • Race, etnisk afstamning, talte sprog, dialekt eller accent

Ved lovovertrædelse
Hvis du oplever lovovertrædelser som eks. vold, alvorlige trusler m.v. skal du selv anmelde det til politiet. Hvis du eller afdelingsbestyrelsen ikke selv ønsker at anmelde det, kan I rette henvendelse til vores administration, hvorefter administrationen anmelder lovovertrædelsen til politiet. 

Hvordan behandler vi klager
Administrationen eller beboerrådgiverne gør klageren bekendt med, at sagen bliver behandlet. De involverede parter kan blive indkaldt til en dialog, hvis det vurderes at kunne afhjælpe en eventuel konflikt. 

Klager over personalet sendes til direktøren eller til driftslederen, som derefter orienterer direktøren.

Vi vurderer altid fra sag til sag om klagen er alvorlig nok til, at lejemålet kan opsiges/ophæves efter 1., 2., eller 3. overtrædelse af gældende lovgivning eller husorden. Der skal være tale om samme type overtrædelse før, at vi kan sanktionere efter 2. eller 3. overtrædelse.

Afhængig af klagens art, forældes klagen efter ½ - 1 år.

Bliv opdateret på de seneste nyheder fra Vivabolig, hvor du bl.a. kan følge udviklingen af Vivaboligs mange projekter og blive opdateret på de aktuelle nyheder fra vores forskellige afdelinger.

I Vivabolig har vi over 4500 lejemål fordelt på 30 afdelinger. Størstedelen i Aalborg, men også i Støvring, Skørping, Klarup, Vodskov, Visse, Nøvling, Vadum og Brovst. Vi tilbyder en bred vifte af boliger, herunder familieboliger, ældre- og plejeboliger og ungdomsboliger.

Vi er en almen boligorganisation, der opfører og renoverer alment boligbyggeri i Aalborg og omegn. Vi vil levere service ud over det forventede, og vores ca. 95 medarbejdere arbejder hele tiden på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre for beboere og ansøgere.

Åbenhed

I Vivabolig er der forskellige behov og synspunkter. Gennem åbenhed skaber vi tillidsforhold med ærlighed og tryghed.

Åbenhed

Troværdighed

Vi skaber troværdighed gennem vores handlinger ved, som minimum, at gøre det, vi siger, vi gør.

Troværdighed

Ansvarlighed

Vi tager ansvar for at opnå de bedste løsninger for Vivabolig både som almen boligorganisation og som arbejdsplads.

Ansvarlighed

Respekt

Vi udviser respekt ved at anerkende, at vi er forskellige, og at mennesker befinder sig forskellige steder i livet.

Respekt
Choose language
Zoom