Boligbytte og fremleje

​Boligbytte

Du har ret til at bytte bolig med andre, der også bor til leje i:
 • Almene boligorganisationer
 • Almene andelsboligforeninger
 • Private udlejningsejendomme

Du kan ikke bytte med ejerboliger eller andelshavere i private andelsboligforeninger.

Du kan selv finde en at bytte bolig med, hvis du opfylder nogle enkelte krav:
 • Du skal have boet i din bolig i mindst 3 år
 • Efter boligbyttet må der ikke bo mere end én person pr. beboelsesrum
 • Aftalen om boligbytte skal godkendes af din boligorganisation
Ungdomsboliger og ældreboliger kan kun byttes med personer, der er berettiget til disse typer boliger.

Ved bytte skal begge boliger opsiges og reglerne om istandsættelse og lignende er de samme som ved almindelig fraflytning.
 

Fremleje

Du har mulighed for at fremleje hele eller dele af din bolig.
Ved delvis fremleje gælder følgende:
 • Du må højst fremleje halvdelen af boligens beboelsesrum
 • Der må efter fremleje ikke bo mere end én person pr. beboelsesrum i hele boligen
 • Reglerne om fastsættelse af huslejen ved delvis fremleje hører under den private lejelov

Hvis du fremlejer hele din bolig, skal du opfylde disse betingelser:
 • Du kan højest fremleje i to år
 • Du skal kunne dokumentere, at fremlejen er midlertidig og skyldes en af følgende betingelser:  
 • Sygdom
 • Studieophold
 • Forretningsrejse
 • Midlertidig forflyttelse
 • eller lignende
 • Huslejen må ikke være højere end den, du selv betaler
 • Der må efter fremleje ikke bo mere end én person pr. beboelsesrum

Læs mere i pjecen "Boligbytte og fremleje"

Bliv opdateret på de seneste nyheder fra Vivabolig, hvor du bl.a. kan følge udviklingen af Vivaboligs mange projekter og blive opdateret på de aktuelle nyheder fra vores forskellige afdelinger.

I Vivabolig har vi over 4500 lejemål fordelt på 30 afdelinger. Størstedelen i Aalborg, men også i Støvring, Skørping, Klarup, Vodskov, Visse, Nøvling, Vadum og Brovst. Vi tilbyder en bred vifte af boliger, herunder familieboliger, ældre- og plejeboliger og ungdomsboliger.

Vi er en almen boligorganisation, der opfører og renoverer alment boligbyggeri i Aalborg og omegn. Vi vil levere service ud over det forventede, og vores ca. 95 medarbejdere arbejder hele tiden på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre for beboere og ansøgere.

Åbenhed

I Vivabolig er der forskellige behov og synspunkter. Gennem åbenhed skaber vi tillidsforhold med ærlighed og tryghed.

Åbenhed

Troværdighed

Vi skaber troværdighed gennem vores handlinger ved, som minimum, at gøre det, vi siger, vi gør.

Troværdighed

Ansvarlighed

Vi tager ansvar for at opnå de bedste løsninger for Vivabolig både som almen boligorganisation og som arbejdsplads.

Ansvarlighed

Respekt

Vi udviser respekt ved at anerkende, at vi er forskellige, og at mennesker befinder sig forskellige steder i livet.

Respekt
Choose language
Zoom