Afdeling 21

Kærby
Kærbyhus, Asylvej 2A-2D

Spørgsmål og svar om at bo i Vivabolig

Her kan du få svar på nogle af de spørgsmål, du måske sidder med, når du bor hos Vivabolig
Boligstøtte

Her finder du svar på dine spørgsmål om, hvordan det fungerer med boligstøtte i Vivaboligs boliger. Eller læse mere om boligstøtte her.

Kan jeg søge boligstøtte?

Når du bor til leje, kan du have ret til boligstøtte.

På www.Borger.dk kan du beregne, hvor meget du evt. kan få og søge om boligstøtte.

Læs mere her: http://vivabolig/for-beboere/jeg-har-faaet-lejlighed-ved-vivabolig/boligstoette

Lav om i din bolig

Her kan du få svar på, hvordan dine muligheder er for at få indflydelse på din boligindretning. Du kan også læse mere om råderetten her.

Hvordan kan jeg forbedre min bolig?
Som lejer har du mulighed for at få indflydelse på netop din boligindretning og sætte dit eget personlige præg på boligen. Du skal selv sørge for udførelsen af arbejdet og finansieringen, men inden du påbegynder arbejdet, skal du kontakte din teamleder. Inden sagen kan afsluttes, skal Vivabolig syne dit arbejde.
Hvad er kollektiv råderet?

Kollektive forbedringer og kollektiv råderet betyder, at der på afdelingsmødet er besluttet, at afdelingens boliger kan eller skal forbedres kollektivt eller individuelt.

For hver afdeling er der udarbejdet et råderetskatalog med en oversigt over den kollektive råderet, der er besluttet på afdelingsmødet. Råderetsarbejdet er godkendt i din afdeling og finansieres over huslejen. Det er kun lejerne i de boliger, der bliver forbedret, som får en huslejestigning.

Ønsker du at benytte dig af den kollektive råderet, skal du kontakte teamlederen i din afdeling. Når du har fået udført råderetsarbejdet vil huslejestigningen fremgå af din huslejeopkrævning.

Husorden og klager

Hvad dækker en husorden? Hvor finder du husorden for din egen afdeling og hvordan klager du over brud på husorden?

Hvordan indgiver jeg en klage over en anden beboer?

Hvis du har problemer med din nabo eller en anden i din afdeling, opfordrer vi dig til at tale med vedkommende. Mange problemer kan løses let og smidigt ved at tale sammen. Måske er din nabo ikke klar over, at adfærden virker generende.

Hvis dialog ikke lykkes, og din nabo stadig virker generende for dig eller din husstand, kan du sende en skriftlig klage til: Klager@vivabolig.dk

Må jeg have husdyr?

I din afdelings husorden fremgår det, om det er tilladt at have husdyr i din bolig. Ved at logge ind på beboersiden, kan du finde husordenen under Afdelingsdokumenter.

Forbrugsudgifter og -efterregninger

Her har vi samlet de vigtigste informationer om forbrugsafregninger, tilbagebetaling af efterregninger mm.

Hvornår kommer vandregnskabet?

Du vil kun modtage et vandregnskab, hvis du betaler et aconto vand hver måned. Regnskabet omdeles sidst i september og er med på huslejen i oktober. For Afdeling 14 omdeles regnskabet i december og er med på huslejen i januar. Afdeling 26 får omdelt regnskabet i november og er med på huslejen i december.

Levering og betaling af strøm

Ved indflytning tilmelder vi dig til Norlys. Ønsker du en anden el-leverandør, skal du selv indgå aftalen. Du hæfter selv for udgiften overfor leverandøren.

Er din efterregning på mere end 1.000 kr.?

Efterregninger på mere end 1.000 kr. fordeler vi over to huslejer. Dvs. lyder din efterregning på 1.500 kr. vil du den første måned betale 750 kr. og anden måned betale den resterende del på 750 kr.

Fraflytning

Hvordan opsiger du din bolig? Hvor lang er opsigelsesperioden og hvornår kan du forvente at få flytteafregningen? Find svarene her eller læs mere om fraflytning her.

 

Hvornår kommer min flytteafregning?

En tommelfingerregel er, at flytteafregningen kommer ca. 4 uger fra frigørelsesdatoen. Frigørelsesdatoen er den sidste dag, du betaler husleje til.

Hvad koster istandsættelse ved fraflytning?

De endelige udgifter kan vi først oplyse ved fraflyttersynet. Fraflyttersynet sker ofte på fraflytningsdatoen.

Hvor lang er min opsigelsesperiode?

Det fremgår af din lejekontrakt, hvor lang din opsigelsesperiode er.

 • En almindelig familiebolig har en opsigelsesperiode på 3 måneder.
 • En plejebolig har en opsigelsesperiode på 3 måneder. Ved dødsfald er opsigelsesperioden en måned.
 • En ældrebolig har 3 måneders opsigelse.
 • Ungdomsboliger har 6 ugers opsigelse frem til den 1. i en måned.
 • Et bi-lejemål (eks. værelse, garage o.l.) har en måneds opsigelse.
Hvornår skal jeg flytte fra min opsagte bolig?

På opsigelsesblanketten har du udfyldt en fraflytningsdato og på denne dag er der aftalt et fraflyttersyn med din teamleder.

Hvad skal jeg gøre, hvis den nye lejer vil overtage mit køleskab?

Aftaler du med den nye lejer, at denne skal overtage eks. dit køleskab, dine tæpper eller andet inventar, skal I begge underskrive en ansvarsoverdragelse og aflevere den til teamlederen i forbindelse med fraflytningssynet.

Hvornår kan min bolig opsiges?
Din bolig kan opsiges skriftligt til den 1. eller den 15. i en måned. Ungdomsboliger kan kun opsiges til den 1. i en måned.
Kan jeg overdrage min bolig?

Din bolig kan som udgangspunkt kun overdrages til din samlever, hvis I har haft samme folkeregisteradresse i mere end 2 år. Undtagelser vil kun blive gjort i særlige tilfælde.

Husk din indboforsikring

Læs mere om hvorfor det er vigtigt med en indboforsikring, når du bor i Vivabolig.

Hvilke forsikringer skal jeg tegne som beboer?

Du skal sørge for at tegne en indboforsikring. Forsikringen dækker dine ting i boligen, samt i kælder- eller loftrum i tilfælde af brand, indbrud m.m. Læs mere her 

Forsikring

Reparationer og vedligeholdelse i din bolig

Her kan du finde frem til, hvem du skal kontakte ved fejl i din bolig samt regler for vedligeholdelse af din bolig.

Hvem skal jeg kontakte med fejl i boligen?

Din afdeling er tilknyttet et ejendomskontor, som du skal henvende dig til. Find kontaktoplysninger ved at gå til "Kontakt os".

 

Hvad er A-ordning?

I en bolig med A-orgning, gennemfører udlejeren en normalistandsættelse ved fraflytning, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. Lejeren dækker udgifterne til normalistandsættelsen, men hvor udlejeren gradvist overtager denne udgift i forhold til længden af boperioden. Lejer dækker alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Din bolig har A-ordning, medmindre du bor i Gundorfslund og er flyttet ind før den 1. maj 2015.

Hvad er B-ordning?

I boperioden sørger udlejeren for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren indbetaler til en vedligeholdelseskonto, hvorigennem udgifterne til vedligeholdelsesarbejdet bliver betalt. Vedligeholdelsen udføres på lejerens foranledning af udlejeren eller af lejeren, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto. Vedligeholdelsesarbejdet skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, udover almindeligt slid og ælde. Når lejeren opsiger boligen, kan lejeren ikke længere disponere over beløbet, som står på boligens vedligeholdelseskonto. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Vivabolig har kun boliger med B-ordning i Gundorfslund, hvor indflytning i boligen er sket før den 1. maj 2015.

Hvordan skal jeg vedligeholde min bolig?

Når du bor i en almen bolig har du pligt til at vedligeholde den så ofte, at boligen ikke forringes - udover almindeligt slid og ælde. I vedligeholdelsesreglementet kan du læse mere om, hvad vedligeholselse dækker over.

Hvem skal jeg kontakte ved akut opståede skader i boligen udenfor ejendomskontorets åbningstid?

Er et vandrør sprunget, er strømmen gået eller er der opstået et andet akut problem, skal du straks tage kontakt til ejendomskontoret. Udenfor ejendomskontorets åbningstid skal du ringe til SSG på telefon  7026 8659.

Fremleje

Få svar på, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at du må fremleje din bolig i Vivabolig.

Må jeg udleje et værelse i min bolig?

Du har ret til at fremleje op til halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.

Må jeg fremleje min bolig?

Du har mulighed for at fremleje din bolig, hvis du opfylder disse betingelser:

 • Du kan højest fremleje i to år. 
 • Du skal kunne dokumentere, at fremlejen er midlertidig og skyldes en af følgende betingelser: Sygdom, studieophold, forretningsrejse, midlertidig forflyttelse eller lignende. 
 • Huslejen må ikke være højere end den, du selv betaler.
 • Efter fremleje må der ikke bo mere end én person pr. beboelsesrum.
Husleje

Find ud af, hvordan du skal betale din husleje og hvor du kan se, hvad huslejen går til - fx a conto-forbrug.

Hvordan betaler jeg husleje?

Huslejen forfalder altid den 1. hverdag i måneden.

Vigtigt: Betal altid KUN det præcise beløb. Rund aldrig op eller ned i kr. eller øre.

Du kan betale din husleje på flere måder:

 • Via Betalingsservice er du sikker på, at du altid betaler det korrekte beløb.
 • Med girokort, som vi udsender med Nets.
 • Overføre til vores konto i Spar Nord, reg.: 9280, kontonr.: 4572643374. Husk at angive dit lejemålsnummer eller din fulde lejemålsadresse. 
 • Betale kontant, med dankort eller mobilepay ved at komme ind på kontoret i Kayerødsgade 43
Hvad indgår i min husleje?

Når du logger ind på beboersiden, kan du se en udspecificering af din husleje.

Beboer i en almen boligorganisation

Her kan du læse om dine muligheder for beboerdemokratisk medindflydelse i Vivabolig og hvorfor det er vigtig at deltage i afdelingsmøderne. Du kan også læse mere her.

Hvorfor skal jeg deltage på afdelingsmødet?

Afdelingsmødet er din mulighed for at få indflydelse på den afdeling, du bor i.

Det er her din bestyrelse fremlægger regnskabet og hvor du kan være med til at vedtage budgettet for det kommende år. Det er også til afdelingsmødet, at forslag fra afdelingens beboere bliver behandlet, og hvor du er med til at vælge din afdelingsbestyrelse.

Der er altså god grund til at møde op til afdelingsmødet.

Bliv opdateret på de seneste nyheder fra Vivabolig, hvor du bl.a. kan følge udviklingen af Vivaboligs mange projekter og blive opdateret på de aktuelle nyheder fra vores forskellige afdelinger.

I Vivabolig har vi over 4500 lejemål fordelt på 30 afdelinger. Størstedelen i Aalborg, men også i Støvring, Skørping, Klarup, Vodskov, Visse, Nøvling, Vadum og Brovst. Vi tilbyder en bred vifte af boliger, herunder familieboliger, ældre- og plejeboliger og ungdomsboliger.

Vi er en almen boligorganisation, der opfører og renoverer alment boligbyggeri i Aalborg og omegn. Vi vil levere service ud over det forventede, og vores ca. 95 medarbejdere arbejder hele tiden på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre for beboere og ansøgere.

Åbenhed

I Vivabolig er der forskellige behov og synspunkter. Gennem åbenhed skaber vi tillidsforhold med ærlighed og tryghed.

Åbenhed

Troværdighed

Vi skaber troværdighed gennem vores handlinger ved, som minimum, at gøre det, vi siger, vi gør.

Troværdighed

Ansvarlighed

Vi tager ansvar for at opnå de bedste løsninger for Vivabolig både som almen boligorganisation og som arbejdsplads.

Ansvarlighed

Respekt

Vi udviser respekt ved at anerkende, at vi er forskellige, og at mennesker befinder sig forskellige steder i livet.

Respekt
Choose language
Zoom