I foråret dyrker vi beboerdemokratiet

I foråret dyrker vi beboerdemokratiet

- 15/03/19
Som almen boligorganisation er Vivabolig beboerdemokratisk opbygget med beboere i alle styrende organer, valgt ind af de andre beboere.

Beboerne stemmer om, hvordan deres huslejekroner skal bruges
Hvert år holder alle afdelinger mindst ét afdelingsmøde. Afdelingsmødet er en meget vigtig del i beboerdemokratiet og derfor også for vores beboere, da de her træffer vigtige beslutninger for deres boliger og område.
 

Til et afdelingsmøde skal beboerne bl.a. godkende afdelingsbestyrelsens årsberetning og afdelingens budget. Derudover kan alle beboere indsende forslag, som de skal stemme om på mødet – fx om boligerne skal renoveres, hvordan deres vaskeri skal se ud, om de skal have nye legepladser, om man må holde hund eller kat osv.

På afdelingsmødet vælger beboerne også en afdelingsbestyrelse, der består af beboere fra den enkelte afdeling, og som ofte bliver foregangsmænd for alle beboere i afdelingen.

Bliver godt klædt på
4 uger inden mødet får vores beboere en indkaldelse og senere en oversigt over budget og indkomne forslag fra beboere og bestyrelse. På denne måde har alle beboere lige mulighed for at blive godt klædt på, inden de til mødet skal gøre brug af deres beboerdemokratiske stemme.

Det er helt afgørende for beboerdemokratiet, at beboerne deltager i deres afdelingsmøder. Jo flere beboere der deltager, jo mere repræsentativt bliver afstemningerne til mødet. Vi opfordrer derfor altid vores beboere at tilmelde sig en aften sammen med deres naboer og dyrke beboerdemokratiet.


Tilbage til oversigten

 

Bliv opdateret på de seneste nyheder fra Vivabolig, hvor du bl.a. kan følge udviklingen af Vivaboligs mange projekter og blive opdateret på de aktuelle nyheder fra vores forskellige afdelinger.

I Vivabolig har vi over 4000 lejemål fordelt på 23 afdelinger. Størstedelen i Aalborg, men også i Vodskov, Visse, Nøvling, Vadum og Brovst. Vi tilbyder en bred vifte af boliger, herunder familieboliger, ældre- og plejeboliger og ungdomsboliger.

Vi er en almen boligorganisation, der opfører og renoverer alment boligbyggeri i Aalborg og omegn. Vi vil levere service ud over det forventede, og vores ca. 90 medarbejdere arbejder hele tiden på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre for beboere og ansøgere.

Åbenhed

I Vivabolig er der forskellige behov og synspunkter. Gennem åbenhed skaber vi tillidsforhold med ærlighed og tryghed

Åbenhed

Troværdighed

Vi skaber troværdighed gennem vores handlinger ved, som minimum, at gøre det, vi siger, vi gør.

Troværdighed

Ansvarlighed

Vi tager ansvar for at opnå de bedste løsninger for Vivabolig
både som almen boligorganisation og som arbejdsplads

Ansvarlighed

Respekt

Vi udviser respekt ved at anerkende, at vi er forskellige, og at mennesker befinder sig forskellige steder i livet.

Respekt
Choose language